ઘરે દુધમાંથી કુલ્ફી બનાવવાની સરળ રીત, ઉનાળામાં બાળકો તથા પરિવારને ખુશ કરો કુલ્ફી બનાવીને

0
1895

દૂધની કુલ્ફી ઘરે બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક કઢાઈમાં દોઢ લીટર તાજુ દૂધ લેવું તે વાતનું ધ્યાન રાખવું કે દૂધ કાચુ હોવું જોઈએ. જો ગરમ કરેલું દૂધ હશે તો તમારી કુલફીમાં ઉપર ઘી આવી જશે.

હવે દૂધને ગરમ કરતાં રહેવું. દૂધ ત્રીજા ભાગનું રહે ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરવાનું છે. દૂધને ગરમ કરતાં સમયે તેમાં ચમચી ફેરવતા રહેવું અને ગરમ કરતું રહેવું. દૂધ ઉકાળતી વખતે વચ્ચે મલાઈ આવે તો તેને પણ ચમચીથી અંદર જ મિક્સ કરતું રહેવું.

થોડાક ટાઈમ પછી દૂધ નો કલર ચેન્જ થઇ જશે અને દૂધ થોડું ઘટ્ટ થઈ જશે પછી તેમાં અડધી ચમચી ઈલાયચી મિક્સ કરીને ફરી તેને થોડુંક ઉકાળવું. ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ ખાંડ નાખવી તમે તમારી જરૂરીયાત પ્રમાણે ખાંડને મિક્સ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તેને ફરી થોડુંક ઉકાળવું. દાણા વાળું દૂધ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને ઠંડુ થવા દેવું.

ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને તમે કુલ્ફી શેપના કપમાં દૂધ ને નાખી દો. ત્યારબાદ તેને ઉપરથી પેક કરી લેવું પે કરતી વખતે ઉપર થોડુંક કટ રાખી અને તેની અંદર કુલ્ફી ની સળી ને ગોઠવી દેવી.

ત્યારબાદ તેને ૮ થી ૯ કલાક સુધી રહેવા દેવું. ત્યારબાદ કુલ્ફી ને કાઢવા માટે એક બાઉલમાં થોડું પાણી લેવું અને પાણીમાં થોડીક વાર ડબોડવુ આમ કરવાથી કુલ્ફી સરળ રીતે બહાર આવી જાય છે. તૈયાર છે તાજા દૂધની ઘરે બનાવેલી કુલ્ફી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here